به نظر می رسد حرفهای سیف در خانه حریف بیشتر عامدانه و برای وادار کردن آمریکا به انجام تعهداتش باشد.

از روز گذشته که اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران در یک سخنرانی در آمریکا که گفته بود : «باید به بانک های بین المللی اطمینان داده شود که به خاطر کار در ایران جریمه نمی شوند در غیر اینصورت برنامه جامع اقدام مشترک مفهوم خود را از دست خواهد داد.» بسیاری در داخل به این موضوع پرداختند. خصوصا مخالفان برجام و آنها که از ابتدا با دولت روحانی همدل نبودند این موضوع را دستمایه‌ای برای انتقاد به برجام قرار دادند.

دکتر ولی الله سیف که در نشست شورای روابط خارجی آمریکا گفت: اجازه دهید به آنچه که از سه ماه گذشته از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک روی داده است، نگاه اجمالی داشته باشم: تقریبا هیچ چیز اتفاق نیافتاده است. این بخش از اظهارات سیف به مذاق بسیاری از مخالفان روحانی خوش آمده بود.

رئیس بانک مرکزی گفت ما در حال نادیده گرفتن آنچه که اتفاق افتاده است، نیستیم اما با گذشت سه ماه ثابت شده این اقدامات کافی نیست. براساس برنامه جامع اقدام مشترک ، اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شدند تمام اقدامات لازم اداری و قانونی را برای اطمینان از برداشتن موفقیت آمیز و موثر تحریم ها بردارند تا بتواند موجب بازگشت مجدد ایران به بازارهای بین المللی گردد.

نفس حضور سیف در این نشست از اهمیت بسیاری برخورددار است. اینکه سیاست‌ورزی در ایران بر این پایه قرار گرفته است که از حقوق ایران نه فقط در رسانه‌ها داخلی بلکه در دنیا و در خانه حریف نیز دفاع شود.

این بخش از اظهارات سیف از اهمیت زیادی برخورددار بود. جایی که از تعهدات آمریکا حرف زده بود: «فکر می کنم دولت کنونی آمریکا این تعهد را قبول کرده و ایران نیز در این خصوص حساب کرده است. انتظار ما این است که نه تنها آمریکا بلکه همکاران اروپایی مان نیز در هر زمان به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت شما نمی توانید از روابط بین الملل صحبت کنید. منظورم این است که این یک اصل پذیرفته شده در روابط بین الملل است. از این رو بر اساس انتظاراتی که .داریم، تعهدات مورد قبول قرار می گیرند و ما انتظار داریم این تعهدات به طور کامل عملی شوند.»

باید توجه داشت که سیف در زمین آمریکا حرف می‌زد. این حرفها سویه‌های داخلی نداشت اما متاسفانه در داخل ایران بسیاری این امور را از دریچه سیاست داخلی مورد تجزیه و تحلیلی قرار می‌دهند. بیان این جمله که «ایران عملا هیچ دستاوردی از برجام نداشته است» وقتی در داخل آمریکا و در مقابل رسانه‌ها و مردم آنجا بیان می‌شود را باید در همان قالب دید و مورد ارزیابی قرار داد. اینکه تا کنون چه اندازه دستاورد وجود داشته برای ایران کفایت نمی‌کند. به نظر می رسد حرفهای سیف در خانه حریف بیشتر عامدانه و برای وادار کردن آمریکا به انجام تعهداتش در قالب برجام باشد.