یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری به برخی خبرها درباره تغییر 3 وزیر کابینه واکنش نشان داد .

یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری با اشاره به برخی خبرسازی ها درباره تغییر 3 وزیر کابینه اظهار کرد: دولت فعلا برنامه ای برای ترمیم کابینه ندارد.

وی افزود: در شرایط فعلی ، کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد و از رسانه ها انتظار می رود که در موقعیت فعلی از اینگونه خبرسازی ها پرهیز کنند.
این مقام آگاه خاطرنشان کرد:قطعا نواقصی در همه کابینه ها در دولت های مختلف وجود داشته است و کابینه دولت یازدهم هم از این امر مبرا نیست اما بنای دکتر روحانی از ابتدا بر ثبات مدیریتی و اصلاح امور بوده است و کمتر دست به تغییرات مدیریتی زده است.