همچنان به دقت این مساله را زیر نظر داریم ولی هنوز از این‌که تصمیم‌ خاصی در این‌باره گرفته شده باشد، اطلاعی ندارم.

«جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:

*در اختیار داشتن سیستم‌های اس- ۳۰۰ توسط ایران اگر اقدامی تحریک‌آمیز ارزیابی شود، می‌تواند بر اساس قانون آمریکا، اعمال #تحریم علیه #تهران را به دنبال داشته باشد.

*در گذشته نیز اعتراض خود را به فروش سیستم‌های اس- ۳۰۰ به ایران اعلام کرده بودیم. همچنان به دقت این مساله را زیر نظر داریم ولی هنوز از این‌که تصمیم‌ خاصی در این‌باره گرفته شده باشد، اطلاعی ندارم.