رئیس ستاد انتخابات کشور گفت:

* اعتبارنامه 221 نماینده مجلس شورای اسلامی به اداره کل قوانین مجلس ارسال شده است.
*برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 15 هزار و 350 شعبه در 21 استان کشور در نظرگرفته شده است.
*تبلیغات مرحله دوم انتخابات از 24 امشب آغاز و تا 8 صبح پنجشنبه 9 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.