بارها دو طرف یعنی اصلاح‌طلبان و لاریجانی اعتماد به همدیگر را نشان دادند و تردیدی در این موضوع نیست اما باید توجه داشت که احتمال کارشکنی برخی برای عدم

روزنامه آرمان نوشت: عارف نشان داده که اهل گذشت است و این‌بار هم انتظار از او چنین است که پس از مشخص شدن ترکیب اصلی مجلس دهم و بالا بودن رای لاریجانی برای ریاست او با این کرسی فعلا خداحافظی کند. اما چه باید کرد تا عارف بدون هزینه عرصه را برای ریاست لاریجانی فراهم کند؟

بی‌شک تنها در زمانی حامیان عارف راضی به واگذار کردن عرصه ریاست مجلس به لاریجانی هستند که خواسته‌های آنان هم محقق شود که نخستین آن تشکیل فراکسیون اصلاحات در مجلس است. شاید درخواست بعدی آنان نشاندن یک اصلاح‌طلب بر کرسی نایب‌رئیسی و ریاست چند کمیسیون مجلس باشد

اما بحث تضمین اجرای این خواسته‌ها؛ بحث اعتماد به لاریجانی مطرح نیست چرا که بارها دو طرف یعنی اصلاح‌طلبان و لاریجانی اعتماد به همدیگر را نشان دادند و تردیدی در این موضوع نیست اما باید توجه داشت که احتمال کارشکنی برخی برای عدم