اگر دولت این‌قدر محتاطانه رفتار نمی‌کرد و به‌اصطلاح برخورد شاداب‌تری داشت، شاید به نتایج بهتری می‌رسید.

عبدالله رمضان‌زاده در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد گفته است :

*انتقادی که بنده به دولت آقای روحانی داشته‌ام، محافظه‌کار بودن آنهاست.


*اگر دولت این‌قدر محتاطانه رفتار نمی‌کرد و به‌اصطلاح برخورد شاداب‌تری داشت، شاید به نتایج بهتری می‌رسید.


*تیم اقتصادی روحانی «جرات» خصوصی سازی ندارد.