* اندرو جانسون/خیاط

*جیمز آبرام گارفیلد/ سرایدار مدرسه
*گراور کلیلوند/کلانتر
*تئودور روزولت/گاو چران
*هری ترومن/لباس فروش مردانه
*جان اف کندی/ روزنامه نگار
*جرالد فورد/جنگل بان
*جیمی کارتر/ کشاورز
*رونالد ریگان/ ستاره سینما
*جرج بوش/ مالک تیم ورزشی