علی مطهری گفته: بعد از سال ۸۸ با افرادی که منتقد تصمیم‌های نظام بودند، برخوردهای خشن شد

به گزارش مثلث آنلاین،علی مطهری در دانشگاه علم و صنعت گفت:

* بعد از سال ۸۸ با افرادی که منتقد تصمیم‌های نظام بودند، برخوردهای خشن شد؛ گرچه منتقدان دولت فعلی راحت هستند و کسی با آنها کاری ندارد.

* موضع من درباره برخورد با منتقدان روشن است. از همان ابتدای سال ۸۸ گفتم نیاز به این سختگیری نیست و نباید به هر بهانه‌ای افراد را فتنه‌گر بنامیم و باید به سمت دولت وحدت ملی حرکت کنیم.

* {با اشاره به موضوع حصر} تفاوت افراد در حصر با دیگر زندانیان این است که درباره آنها روند قضایی طی نشده است، لذا درست نیست که این افراد را حذف کنیم .

*{درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی} از نظر بیان ساده مسائل فلسفی و صراحت لهجه و دوری از ابهام و ایهام، این دو استاد شبیه هم هستند، اما از نظر مرتبه علمی شهید مطهری مرتبه بسیار بالاتری داشت و از منظر دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و آزادی‌ها و ولایت فقیه تفاوت‌های زیادی بین این دو بزرگوار بود.

*{درباره گشت نامحسوس} هنوز از ماهیت کار این افراد اطلاع کافی ندارم و قرار است چهارشنبه جلسه‌ای در این موضوع داشته باشیم.