غربی ها قابل اعتماد نیستند و اگر به تعهدات خود در برجام عمل نکنند با ابزارهای خودمان آن ها را وادار به اجرا می کنیم.

علی #لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت:

* غربی ها قابل اعتماد نیستند و اگر به تعهدات خود در #برجام عمل نکنند با ابزارهای خودمان آن ها را وادار به اجرا می کنیم.

* در موضوع هسته ای ایرانیان شاید رفتار هوشمندانه ای داشتند زیرا بسیاری ازمسائل از جمله غنی سازی تثبیت شد و با این کار غربی ها ناچار شدند پرونده های ساخته شده خود را جمع کنند، این سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب کاملا صحیح است و ممکن است آن ها به تعهدات خود عمل نکنند ولی ما هم با ابزارهای خومان آن ها را مجبور می کنیم.