روز کارگر بر اساس قانون کار، روز #تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می‌شود

محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی:

روز #کارگر بر اساس قانون کار، روز #تعطیل رسمی برای #کارگران محسوب می‌شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.