داوری در پاسخ به توکلی نوشت که وقتی به نیمه خرداد نزدیک میشویم شعبده هایی نوین از آستین های حزین بر می آید

نماینده مردم تهران در مجلس گفت که دلایل شرعی و قانونی کافی برای ردصلاحیت احمدی نژاد وجود دارد.
به گزارش «مثلث آنلاین»، احمد توکلی با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت:
"آمدن یا نیامدن" احمدی‌نژاد مساله اصلاح طلبان است نه اصولگراها. به قدر کفایت دلیل شرعی و قانونی برای ردصلاحیت رییس جمهور سابق وجود دارد.

دراین رابطه کانال تلگرامی عبدالرضا داوری به توکلی پاسخ داد و خطاب به او نوشت که او دچار فراموشی شده است. داوری نوشت:

اشارتی در باب فتوای حضرت احمد توکلی در ردصلاحیت رییس دولت سابق

حضرت احمد توکلی، افسرده‌دل و پریشان حال از عدم جلوس بر کرسی خضرای "مجلس عشر"، مصلحت را در فرمان حمله به رییس دولت سابق یافته و بی محابا آخرین ضربت را بر کاسه مقبولیت خود در میان ناس وارد ساخته، گویی پس از آزمودن بخت خود در این شهر، بنا کرده رخت خویش را نیز ازین ورطه بیرون کشد و تیغ زبان آخته و بر رییس دولت سابق تاخته و در تلغرام خود فتوا بر ردصلاحیت "محمود احمدی نژاد" داده است.
حضرت احمد توکلی که گویی نسیان بر ایشان غالب است و امروز فتوا به ردصلاحیت رییس دولت سابق داده اند، از خاطر عاطر برده اند که همین ماه قبل در مصاحبت با خبرآنلاین فرض بر صلاحیت رییس دولت سابق گزارده و بر حمایت خود از "محمود احمدی نژاد" در مجادلات انتخاباتی آتی با اصحاب فتنه پای فشرده است.
عجبا! که هر روز به سبعه خرداد نزدیک میشویم شعبده هایی نوین از آستین های حزین بر می آید...
اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً