علاوه بر 130 تن آب سنگینی که می توانیم طبق برجام حفظ کنیم، حدود 70 تن مازاد داریم که باید در بازارهای بین المللی عرضه شود.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:

* کسانی که درباره قیمت #آب_سنگین صحبت می کنند از وضعیت بازار آگاهی ندارند. ما آب سنگین را طبق قیمت روز فروختیم و جایگزین شرکتهای کانادایی در بازار #آمریکا شده ایم.

*علاوه بر 130 تن آب سنگینی که می توانیم طبق برجام حفظ کنیم، حدود 70 تن مازاد داریم که باید در بازارهای بین المللی عرضه شود.