مثلث آنلاین : گشت نامحسوس حق مواجهه حضوری یا برخورد با قانون‌شکنان را ندارد.

سخنگوی ناجا درباره آغاز به‌کار 7000 نیروی نامحسوس گشت امنیت اخلاقی اعلام کرد :

* نامحسوس بدان معناست که مواجهه حضوری ندارد و برای قانون‌شکنان محسوس نیست.

* هیچ نیروی جدیدی اضافه نشده است و در اصل این افراد همان پرسنل کادر پلیس هستند که در زمان غیر موظف خود در صورت مشاهده جرایم پنج‌گانه مشهود، مراتب را به مراکز پلیس صرفا اطلاع می‌دهند.

* همه این افراد از کادر مجرب و آموزش‌دیده و البته ضابط قضایی هستند و به مأموریت خود کاملا واقف و توجیه هستند. آنها از فیلترهای متعددی از جمله تأیید مراجعی چون بازرسی و عقیدتی و حفاظت نیروی انتظامی گذشته‌اند.

* اجرای این طرح‌ها صرفا در مواجهه با قانون‌شکنان است که تعداد آنها بسیار کم است و هیچ جای نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.

* این افراد در کنار کارهای روزمره خود در صورت مواجهه با موارد پیش‌گفته صرفا با ارسال پیامک در سامانه تعریف‌شده درون‌سازمانی اقدام می‌کنند و حق مواجهه حضوری یا برخورد با قانون‌شکنان را ندارند.