مثلث در گزارشی به بررسی ترکیب نهایی مجلس دهم پرداخت و وزن هر فراکسیون را به طور تقریبی مشخص می‌کند

براساس آخرین نتایجی که از دور دوم انتخابات مجلس به دست آمد ترکیب نهایی مجلس را می‌توان ارزیابی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده اصلاح طلبان و لیست امید توانستند 42 درصد از لیست خود را وارد مجلس کنند. اگرچه به اعتقاد برخی اکثر این افراد را نمی توان اصلاح طلب صرف دانست اما با این حال اگر ملاک را بر لیست امید که از سوی اصلاح طلبان ارائه شد قرار دهیم، این لیست توانسته 121 نفر را روانه مجلس کند.

به گزارش مثلث آنلاین، اصولگرایان نیز با 83 کرسی در مجلس توانستند 29 درصد مجلس آینده را در اختیار داشته باشند. اما نکته مهم در این باره حضور مستقلین دراین مجلس است که درصد قابل توجهی را به خود اختصاص دادند. 65 کرسی از مجلس دهم در اختیار مستقلین است که 22 درصد مجلس را شامل می شود و تقریبا وزنی معادل اصولگرایان را به خودشان اختصاص دادند. این درصد اگر به هر سمتی چرخش داشته باشند به طور طبیعی می تواند معادلات مجلس را تغییر دهد.

در صورتی که اصولگرایان بتوانند نیمی از آنها را نیز جذب کنند می‌تواند هموزن اصلاح طلبان در مجلس ظاهر شوند. لیست صدای ملت نیز توانست 11 نماینده راهی مجلس کند و 4 درصد را در اختیار داشته باشد. اقلیت‌های مذهبی نیز 7 نماینده درمجلس دارند که 2 درصد از مجلس را شامل می شود.

همچنین در این دوره بیشترین تعداد نماینده زن به مجلس فرستاده شد. 18 نماینده توانستند به مجلس راه پیدا کنند. هنوز البته سرنوشت خانم مینو خالقی از اصفهان مشخص نیست. تاکنون رکورد بیشترین تعداد نماینده زن متعلق به مجلس پنجم بود با 14 نماینده که 7 تن از آنها به تهران تعلق داشتند.

در این دوره 18 نماینده زن به مجلس راه پیدا کردند که رکورد جدیدی است.