حسن رسولی گفته: پیام غیر قابل تردید رأی دهندگان به عارف و ائتلاف امید تغییر است. تغییر در رویکردها٬ راهبردها و جهت‌گیری‌ها

حسن رسولی در گفتگو با مثلث آنلاین درباره ترکیب مجلس دهم بعد از مشخص شدن مرحله دوم انتخابات گفت: ارقام مختلفی از کسب 30 تا 42 کرسی متعلق به لیست ائتلاف امید در مرحله دوم ارائه می‌شود که هر کس بنا به شناخت خود از کاندیداها برآوردی را ارائه می‌دهد.
وی درباره شانس عارف برای کسب کرسی ریاست مجلس افزود: آقای عارف شانسی عمل نمی کند و رفتاری براساس معادلات پنهان سیاسی از خود نشان نمی‌دهد. او تکلیف و مطالبه‌ای را متوجه جریان اصلاحات می‌داند که بر مبنای آن عمل می‌کند.
عضو بنیاد باران تأکید کرد: وقتی 30 منتخب مردم تهران از لیست ائتلاف امید هستند نشان می‌دهد که مردم مسئولیتی را بر عهده آنها گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در موضوع انتخاب رئیس مجلس ورودی نمی کند و تصمیم گیری درباره این موضوع با منتخبانی است که تحت عنوان لیست ائتلاف امید راهی مجلس آینده شدند.
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان یادآور شد: پیام غیر قابل تردید رأی دهندگان به عارف و ائتلاف امید تغییر است. تغییر در رویکردها٬ راهبردها و جهت‌گیری‌های مجلس وگرنه به همان نمایندگان قبلی رأی می‌دادند.