الیاس حضرتی، منتخب مردم تهران در مجلس دهم از تلاش اصلاح‌طلبان برای ریاست عارف در مجلس دهم خبر داد.

الیاس حضرتی، منتخب مردم تهران در مجلس دهم از تلاش اصلاح‌طلبان برای ریاست عارف در مجلس دهم خبر داد. حضرتی در پاسخ به اینکه آیا ریاست عارف برای مجلس قطعی است؟ گفت: تلاش و برنامه ما ریاست آقای عارف است، اما مجلس محل انتخاب دموکراتیک است که با انتخاب هر کدام از نمایندگان، رییس مجلس آینده مشخص می‌شود. مدیر مسوول روزنامه اعتماد همچنین در رابطه با اقتصاد مقاومتی و نگرانی‌های برجام، گفت: تمام هم و غم ما در مجلس آینده باید حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی باشد. وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری به درستی امسال را نامگذاری کردند و مکررا در موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاکید داشتند، لازم است مهم‌ترین برنامه نمایندگان مجلس وضعیت وخیم اقتصادی کشور باشد. وی افزود: موضوع بعدی ما نظارت دقیق با چشم نگران برای اجرایی شدن برجام است.