پرونده علاءالدین همچنان حاشیه‌ساز دیوان رای به قلع و قمع داده اما کماکان یک نفر دارد در شهر گردن کلفتی می‌کند

پرونده پر سروصدای تخریب یک طبقه از پاساژ علاءالدین همچنان ادامه دارد. امروز یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نسبت به کسانی که حتی به حکم دیوان هم توجه نمی‌کنند و آن را به سخره می گیرند اعتراض کرده بود. شهرداری تهران در یک اقدام یک طبقه از پاساژ علاءالدین را تخریب کرد. پاساژی که محل خرید و فروش عمده موبایل در کشور است. گفته شده بود که این طبقه دارای مجوز نبوده است. اما مالک علاءالدین معتقد بود که مجوزش آن دریافت شده است. بعدها قالیباف در یک سخنرانی گفته بود که بعد از انجام تخلف شهردار این منطقه را عزل کرده است. اما این امر از دید رسانه‌ها مخفی مانده بود.

در این شرایط عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: برخی حتی حکم دیوان را هم به سخره گرفته اند و در این شرایط رییس قوه قضاییه باید شخصا به موضوع ورود پیدا کند.

به گزارش مثلث آنلاین ابوالفضل قناعتی در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با اشاره به پایان مهلت مجتمع علاالدین در تخریب طبقه هفتم گفت: اگر وظیفه ما تنها رای دادن به طرح‌ها و لوایح است که وای بر ما. اگر باید بیاییم اینجا بنشینیم و اقدامی برای پیگیری تصمیماتی که گرفته شده انجام ندهیم بگویید ، پس پیگیری و نظارت چه می‌شود؟

وی ادامه داد: در حالی که کمیسیون ماده 100 رای به قلع و قمع داده، دیوان رای به قلع و قمع داده اما کماکان یک نفر دارد در شهر گردن کلفتی می‌کند وقعی به آرای این نهاد ها نمی‌گذارد.

وی خطاب به اعضای شورا گفت : اعضای این کمیسیون ها (ماده 100)چه کسانی هستند آیا غیر از این است که خود شما در این کمیسیون ها هستید!

بنا به گزارش سایت شورای اسلامی شهر تهران، قناعتی گفت: تخلفی صورت گرفته و نهادهای نظارتی رای به تخلف و برخورد با آن دادند چرا نباید این رای اجرا شود، آیا اگر این رای اجرا نشود از فردا می‌توان با متخلفین دیگر در جای جای شهر برخورد کرد.

عضو هیات رییسه شورا با بیان اینکه دیگر مانده ایم چه کنیم آیا شکایت به درگاه خدا ببریم، رییس قوه قضاییه باید شخصا به این قضیه ورود کند و از ساحت قوه قضاییه دفاع کنند؛ افزود: من پیشنهاد می‌کنم یکی از اولویت‌های مهم شورای اسلامی شهر تهران پیگیری اجرای مصوباتی باشد که مدت‌هاست اجرا نشده، وظیفه ما تنها تصویب طرح و لایحه نیست بلکه باید نظارت و پیگیری هم انجام دهیم. وی در پایان به موضوع خیابان 17 شهریور هم اشاره کرد و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت این معبر شد .