نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز قرار است ادامه رسیدگی به طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس را بررسی کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور، گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتی مجلس در سال سوم دوره نهم دیگر دستور های مجلس است که امروز به آن پرداخته می شود.

در این جلسه همچنین قرار است نمایندگان سه نفر از اعضای کمیسیون های بهداشت، اجتماعی و رفاه مجلس را به عنوان عضو ناظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب کنند.

یادآور می شود ریاست جلسه صبح با آقای ابوترابی فرد است.