سردار سلامی گفت: بر اساس کنوانسیون 1982 اگر آمریکایی ها و ما را تهدید کنند، اجازه تردد هیچ کشتی را نخواهیم داد.

به گزارش مثلث آنلاین، سردار سلامی در گفتگو با خبر 21 شبکه یک سیما افزود: بر اساس این کنوانسیون، مجبوریم اگر از تنگه هرمز عبور ضرر داری اتفاق بیفتد با این عبور مقابله کنیم و به آمریکا و شرکای منطقه ای آنها هشدار می دهیم اگر بخواهند از تنگه هرمز استفاده و ما را تهدید کنند ما از قانون عبور بی ضرر در کنوانسیون دریاها استفاده می کنیم و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی یا شناوری که بخواهد تهدید کند نمی دهیم.
وی گفت: این اتفاقی است که می افتد و اگر بخواهند تهدید کنند، ما اقدامات خود را انجام می دهیم. وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه برای مصاحبه تشریفاتی نیامده ام بلکه پیامی برای ملت عزیز و شریف ایران و هشداری به دشمنان بزرگ ایران دارم افزود: پیام من به ملت ایران، آرامش، اطمینان خاطر و قلب، امنیت کامل، حرکت به سمت فتح قله های بزرگتر و اعتماد به قدرت لایزال الهی ملت شریف ایران است.
وی گفت: به دشمنان ایران اسلامی به ویژه آمریکا هشدار می دهم خطاهای گذشته خود را با اشتباهات جدید تکرار نکنند و از عبرت های تاریخ نزدیک درس بگیرند.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: آمریکایی ها عقل و تدبیر سیاسی را مصدر کار و اقدامات خود قرار دهند و از اعمال فشارهای بی حد و غیرضرور به ملت انقلابی ایران پرهیز کنند.
سردار سلامی گفت: سپاه مانند ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویم مشخصی برای رزمایش های سالانه خود دارد و این رزمایش ها کامل مشخص هستند، البته به تناسب موقعیت های سیاسی و تحولات منطقه ای ممکن است رزمایش هایی را بدون برنامه ریزی قبلی برای اعمال قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهیم.
وی افزود: هیچ گونه اراده سیاسی، یا نظامی بر انجام رزمایش های هیچ کشوری به ویژه جمهوری اسلامی ایران در محدوده آب های سرزمینی و آزاد وجود ندارد.
سردار سلامی گفت: این برای ما حق کاملاً قانونی است و اجازه نمی دهیم هیچ قدرتی و هیچ کشوری در حوزه اقدامات دفاعی، تمرینات و رزمایش های بازدارنده و دفاعی ما بخواهد تصمیمی اعمال کند و این یک قاعده عمومی است که تا امروز اجرا کرده ایم.
وی افزود: از امروز به سمت آینده با اقتدار، عزم، اراده، همت و تصمیم جدی تری این موضوعات را انجام می دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایی ها نمی توانند هیچ نقطه ای از جهان را امن کنند و توانایی این کار را نیز ندارند.
سردار سلامی افزود: البته نیت این کار را نیز ندارند و هر جا که وارد شدند ناامنی های گسترده ای را به ملت ها تحمیل کردند که نمونه آن را در ژاپن، کره، ویتنام، عراق، افغانستان، لیبی، یمن، لبنان و سوریه تا امروز می بینیم.
وی گفت: آمریکایی ها ملت های زیادی را آواره کرده اند و همواره برای توجیه حضورشان در مناطقی مانند خلیج فارس که در آن منفعت حیاتی برای خود تعریف می کنند، از یک تهدید ساختگی و تصنعی علیه آن کشورها استفاده می کنند.
سردار سلامی افزود: آمریکایی ها یک فضای مجازی و عملیات روانی برای دولت هایی که متحد آمریکا هستند ایجاد و از توجیه این فضای روانی، استفاده و حضور مستقیم خود را در آن منطقه اعمال می کنند.
وی گفت: آمریکایی ها با اعمال و اجرای رزمایش های مشترک با آن کشورها تلاش می کنند همیشه دامنه اقتدار آنها را در حدی نگه دارند که تسلط سیاسی و امنیتیشان بر آنها برقرار باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: متأسفانه در موضوع بسیاری از دولت های منطقه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این قاعده حاکم است.
سردار سلامی گفت: همه جهان می دانند اگر کنترل راهبردی قدرت دفاعی دریایی، اراده سیاسی و تسلط نظامی ایران و قدرت نظامی مهیا و آماده یک شیر بیدار در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نبود، یک قطره نفت به شرق و غرب عالم صادر نمی شد.
وی افزود: این اراده و قدرت دریایی ماست که امروز خلیج فارس یک منطقه راهبردی امن تلقی می شود و همه جهان از آن بهره برداری می کنند.
سردار سلامی گفت: حضور آمریکایی ها به هر شکلی فزاینده ناامنی است اما آنها ما را متهم می کنند که بی ثبات کننده منطقه و قدرت تنش زا هستیم.
وی افزود: آیا ما تنش زا هستیم یا آمریکایی ها که همه کشورهای منطقه را با بی ثباتی روبرو و ملت های بزرگی مانند سوریه و عراق را آواره و لیبی را با خاک یکسان کرده اند و از یمن یک ملت زیر آوار ساخته اند.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آیا ما غیرحرفه ای عمل می کنیم یا آمریکایی ها که ناو وینسنس ایرباس ما را با 290 سرنشین از آسمان به قعر آبها فرستاد؟
سردار سلامی افزود: اگر ما غیرحرفه ای عمل می کردیم یکی از تفنگداران آمریکایی که در 12 ژانویه 2016 گرفتار شد زنده می ماند؟
وی گفت: آنها معتقدند که نیروی دریایی ما خطرناک است، البته این واقعیت است و به نظر من نخستین بار است که آمریکایی ها ادراک درستی از قدرت دریایی ما پیدا کرده اند.
سردار سلامی افزود: ما واقعاً برای آمریکایی ها اگر بخواهند تهدید باشند، بسیار خطرناک هستیم و آن را اعلام می کنیم.
وی گفت: آمریکایی ها سازه های این قدرت عظیم ما را می شناسند و می دانند توسعه قدرت دریایی ما بر اساس غلبه بر نیروهای نظامی قدرت های بزرگی مانند آمریکا، آرایش، گسترش و توسعه یافته است.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ما جز آمریکا دشمنی در منطقه نداریم و دولت ها و کشورهای دیگر دشمن ما نیستند و ما نیز دشمن آنها نیستیم، البته ظرفیت دشمنی را ندارند.