در خصوص موضوع ۲ میلیارد دلار، اگر قرار است مجازاتی صورت بگیرد کسانی که شرایط دست اندازی آمریکا به اموال ایران را فراهم کردند باید تحت پیگرد قرار گیرند.

محمد #هاشمی رییس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:

* برخی با طرح زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری به دنبال سست کردن دولت هستند.

* برخی جناح ها می خواهند دستاورد بزرگ دولت را کوچک یا حتی منفی نشان دهند به همین دلیل می گویند برجام دستاورد بزرگ و افتخار نبوده است. اما این ها تنها یک گروه اندکی هستند و اکثریت نظر آنها را ندارند. گروه های متعددی در برابر این گروه اقلیت هستند که برجام را دستاورد بزرگ و مایه افتخار دولت یازدهم می دانند. این گروه اکثریت برجام و دستاوردهایش را مثبت ارزیابی می کنند و به برجام بدبین نیستند.

* برجام بسیار پیشتر از برگزاری انتخابات هفتم اسفند به امضا رسید و اجرایی شد. در آستانه هفتم اسفند هم همین تخریب ها و تبلیغات ها علیه برجام و اقدامات دولت انجام می شد اما زمان انتخابات و سر صندوق مردم برخلاف تبلیغات گسترده مخالفان برجام رای دادند.

* در خصوص موضوع ۲ میلیارد دلار، اگر قرار است مجازاتی صورت بگیرد کسانی که شرایط دست اندازی آمریکا به اموال ایران را فراهم کردند باید تحت پیگرد قرار گیرند. طبعا مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای نظارتی است و مجلس دهم می تواند به این قضیه ورود کند.