فیلمی از سخنرانی یکی از منتخبان مرحله دوم انتخابات مجلس در یکی از حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی در فضای مجازی منتشر شده که در آن اظهارات بسیار زشت و غیراخلاقی به کار رفته است.

نا، «24 آنلاین» با این مقدمه، بخش‌هایی از سخنان او که در جریان تبلیغات انتخابات مرحله دوم مجلس در جمع کارگران ساختمانی بیان شده است را منتشر کرد:

* من به شما قول می‌دهم اگر نماینده شما بشوم صبحانه را اینجا می‌خورم و به مسئولان (...) فحش خواهم داد.

* هیچ کس جرات نمی‌کند این حرف‌ها را بزند. پدرش را در می‌آورند اما من شلوار مسئولین را (...). هیچ کس به من نمی‌تواند چیزی بگوید چون می‌دانند هرکسی از قانون تخطی کند پدرش را در می‌آورم.

* مواظب باشید به سرمایه‌دار رای ندهید. من از سرمایه‌دار حساب نمی‌برم. با عرض معذرت سرمایه‌دار را می‌دهم شماها (...).

* داداش! من عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم. به من در تهران می گویند هوش نداری، عقلت را از دست داده‌ای! استاد دانشگاه تهران را که نفرات اول کنکور سراسری دانشگاه‌های کشور زیر دست من هستند. من مشاور معاون رئیس‌جمهورم و در دفتر نمایندگی رهبری همه جا مسئولیت دارم. مال دنیا و هر چه بخواهید دارم. داداش! از آدم‌هایی که خودم استخدام کردم بپرسید. خودم شاید امکانات آنچنانی ندارم ولی اراده کنم از این لات‌هایی که پول آورد‌ه‌اند 10 برابر این لات‌ها پول می‌آورم.

* اصلا بگذار بکشند ما را. می‌کشند به جای من دیگری می‌آید. هیچ (...) نمی‌توانند بخورند.

این کاندیدا با اینکه نامزد هیچیک از دو جناح سیاسی کشور نیست، در وبسایت شخصی‌اش مواضع ارزشی اتخاذ کرده و تصویری از خود و یک چهره ارزشی را نیز منتشر کرده است. وی همچنین در سخنانش توهین‌های زشتی به رقیب خود کرده است.

معلوم نیست شورای نگهبان با توجه به اظهارات سخیف و زشت این فرد منتخب، اعتبارنامه وی را امضا خواهد کرد یا خیر و بر فرض تایید آن از سوی شورای نگهبان، آیا نمایندگان مجلس دهم اعتبارنامه او را تصویب خواهند کرد؟ به نظر می‌آید شان و جایگاه مجلس، چنین اقتضائی دارد که از ورود چهره‌های هتاک و بی‌ادب که خود را به دروغ عضو دفتر نمایندگی رهبری یا مشاور مسئولان معرفی می‌کنند، جلوگیری کند.