نماینده مردم پیرانشهر در مجلس با بیان این که مجلس آینده سه قطبی خواهد بود، گفت: در صورت تشکیل فراکسیون اعتدال می‌تواند بر تصمیم‌گیر‌یهای مذاکرات مجلس و همچنین ترکیب هیات رئیسه تاثیر گذار باشد.

رسول خضری با بیان این که مجلس آینده سه فراکسیون خواهد داشت گفت: با این شرایط مجلس دو قطبی نبوده و سه قطبی است و فکر می‌کنم سه قطبی بودن مزیتی است که موجب می‌شود تنش‌ها کمتر شود.

وی خاطر نشان کرد:‌ فراکسیون اصولگرایان ، اصلاح طلبان و فراکسیون اعتدال سه فراکسیونی هستند که در مجلس آینده شکل خواهند گرفت. با این تفاوت که فراکسیون اعتدال شامل افرادی از مستقلین ، اعتدالیون، و افراد معتدل دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب است.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس افزود: در واقع فراکسیون اعتدال می‌تواند بر ریاست مجلس و ترکیب هیات رئیسه و همچنین تصمیم‌گیری‌های مذاکرات مجلس تاثیر گذار باشد.