دومین روز همایش فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها با حضور رئیس کنونی مجلس و در غیاب محمدرضا عارف آغاز شد.

* دومین روز همایش فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها با حضور رئیس کنونی مجلس و در غیاب محمدرضا عارف آغاز شد.

* همایش فرایند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها، روز گذشته با حضور جمعی از منتخبان مجلس دهم برگزار شد که امروز در دومین روز این همایش قرار است پنل‌های تخصصی امنیتی، اقتصادی و دیوان محاسبات برگزار شود و منتخبان در جریان آخرین تحولات قرار گیرند.

*دومین روز همایش در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می‌شود که طبق برنامه قبلی قرار است وزرای نفت، اقتصاد، صنعت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده سپاه قدس و رئیس دیوان محاسبات و معاون مجلس به ایراد سخن بپردازند.