تصویری قدیمی از سردار سلیمانی در میان دانش آموزان اهوازی منتشر شده است.

صفحه اینستاگرام منتسب به سردار سلیمانی تصویری قدیمی را از وی در جمع دانش آموزان دبیرستان اهواز منتشر کرده است.
«حاج قاسم» در جمع دانش آموزان سپاه +عکس

در این پست آمده: در جمع دانش آموزان دبیرستان سپاه حاشیه شهر اهواز روز معلم.