بازیگر و کارگردان‌ معروف‌ کشورمان در دیدار جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب شرکت کردند.

بازیگر و کارگردان‌ معروف‌ کشورمان در دیدار جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب شرکت کردند.
عکس: بازیگر و کارگردان معروف در دیدار با رهبری
عکس: بازیگر و کارگردان معروف در دیدار با رهبری