ماده 4 طرح استانی ، شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ماده 4 طرح استانی ، شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر اساس این ماده ، احزاب می توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی حوزه های انتخابیه موجود استان، فهرست خود را حداقل تا 24 ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها تنظیم و به هیات اجرایی استان اعلام نمایند.
این ماده سه تبصره نیز دارد.
در تبصره 1 آمده است: ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360 مجوز فعالیت داشته باشند.
ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است، احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به هیات اجرایی استان ، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند.
در تبصره 2 این ماده تصریح شده است: ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.
در تبصره 3 نیز آمده است : چنانچه فرد یا افرادی از نامزدهای مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست کتبی نامزد پس از ثبت نام حداقل 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شود، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تاییدصلاحیت شده در حوزه انتخابیه موجود استان با رعایت مفاد این ماده، فهرست خود را تکمیل کنند.