رئیس مجلس بر گسترش همکاری بخش های خصوصی و دولتی ایران و ایرلند تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آماده بودن بسترهای همکاری دو کشور ایران و ایرلند، بر گسترش همکاری بخش های خصوصی و دولتی دو کشور تاکید کرد.


لاریجانی افزود: در سفر به ایرلند با روسای مجالس نمایندگان و سنا، نخست وزیر و نیز شماری از وزرای این کشور از جمله وزیر امور خارجه، وزیر تجارت، وزیر سرمایه گذاری و اشتغال و وزیر دفاع و کشاورزی گفتگو شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، حوزه همکاری های دوجانبه را در زمینه های توسعه کشاورزی، دامداری، تجارت و سرمایه گذاری مشترک اعلام و اضافه کرد در این موارد، گفتگوهای خوب و سازنده ای شد و طرف ایرلندی، آمادگی خود را برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف اعلام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که تجربه و نوع تولید محصولات در ایرلند می تواند الگویی برای استان های مستعد ایران باشد گفت: همکاری ها می تواند براساس سرمایه گذاری های مشترک، به ویژه در تولید محصولات صادرات محور باشد.

لاریجانی گفت: در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، ظرفیت های خوبی در ایرلند وجود دارد و بازرگانان ایرانی، می توانند از ظرفیت ها ی موجود استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که طرف ایرلندی در مواردی همچون محیط زیست و انرژی، برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده است افزود: قرار است مسوول بخش سرمایه گذاری در ایرلند با مسوولان مربوط در کشورمان، ارتباط برقرار کند تا هم از ظرفیت های ملی و هم از ظرفیت های استانی، استفاده های بهینه شود.

لاریجانی گفت: فکر می کنم با توجه به اراده و علاقه مسوولان ایرلند برای گسترش همکاری ها با ایران و نیز ترسیم دورنمای همکاری با کشورمان، ظرفیت مناسبی برای بازرگانان ایرانی فراهم شده است تا در زمینه های گوناگون، کارهای مشترک آغاز شود.

وی همچنین گفت: بخشی از گفتگوها با مقامات ایرلندی، درباره برنامه های هسته ای ایران بود و در مواردی همچون مسائل منطقه ای، موضوع حاد تروریسم و چگونگی همکاری برای مبارزه موثرتر با پدیده زشت تروریسم نیز گفتگوهایی صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس مجلس نمایندگان ایرلند مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران با داشتن ظرفیت خوب و سیاست هوشمندانه، در ایجاد و تضمین امنیت پایدار در منطقه موفق بوده است گفت: یقین دارم طرف ایرلندی در نظر دارد از ظرفیت های ایران برای تقویت صلح و ثبات بهره گیرد.

رئیس قوه مقننه با بیان این که در یک سال اخیر همکاری های پارلمانی موجب سرعت بخشیدن به گسترش روابط دوجانبه شد تصریح کرد در چند زمینه، پیشرفت گفتگوها به گونه ای است که باید گام های عملی برداشته شود.

وی افزود: در حوزه های مربوط به دارو، انرژی، محیط زیست، امکانات بهداشتی، کشاورزی و صنایع آی تی، بخش های دولتی و خصوصی ایران باید ارتباطات بیش تری با شرکت های ایرلندی برقرار کنند تا به نحو مطلوب تری بتوان از ظرفیت های ایجاد شده، استفاده کرد.