برجام برای اجرایی شدن نیازمند زمان است و اثرات لغو تحریم‌ها در حوزه اقتصادی به مرور زمان نمایان می‌شود.

محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت:

* برجام برای اجرایی شدن نیازمند زمان است و اثرات لغو تحریم‌ها در حوزه اقتصادی به مرور زمان نمایان می‌شود.

* دکتر روحانی همواره بر تدبیر، عقلانیت، کار و تلاش، قبول مسئولیت برای حل مشکلات ایجاد شده توسط دولت‌های گذشته و حراست ازشان کشور در مجامع بین‌المللی‌ تاکید داشته‌اند.