به عنوان دولت، بنای جدی دولت این است که به این امر مداخله نکند، چرا که اعتقاد ما بر این است که انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس از جمله حقوق نمایندگان مجلس است و نباید از بیرون مجلس هیچ گونه دخالتی در این امر شود.

سید محمود واعظی عضو موسس حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه امروز بزنگاه جبران کناره گیری عارف از رقابت‌های انتخاباتی از سوی روحانی است، اظهار کرد:

* آقای دکتر روحانی تا الان به هیچ وجه اهل معامله و زد و بند نبوده و در آینده نیز نخواهند بود.

*به عنوان دولت، بنای جدی دولت این است که به این امر مداخله نکند، چرا که اعتقاد ما بر این است که انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس از جمله حقوق نمایندگان مجلس است و نباید از بیرون مجلس هیچ گونه دخالتی در این امر شود.

*موضوع ریاست مجلس نباید باعث ایجاد اختلاف شود، در این موضوع باید فردی که رای بیشتری کسب می‌کند به ریاست برسد و این بحث باید با تفاهم برطرف شود حال هر کسی که می خواهد رئیس شود.

*آقای دکتر روحانی به همان عهد و پیمانی که با مردم بسته اند وفادار و متعهد هستند.

*آن چیزی که روحانی نسبت به مردم متعهد شده است همان قول و قرارهایی است که با آن‌ها گذاشته است.