برای این دولت افتخار نیست که رئیس جمهوری قبلی خودش را ممنوع‌الجلسه یا ممنوع‌الخطابه یا ممنوع‌التصویر بکند

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری گفت:

* طراح گشت نامحسوس و مقصر حمله به سفارت سعودی برکنار می‌شود

* من هیچ علاقه‌ای ندارم که دولت رئیس جمهوری قبل از خود را ممنوع‌التصویر کند. من اگر امکانات و اختیارات داشتم، روزی 12 سخنرانی برای محمود احمدی‌نژاد می‌گذاشتم که هر چه دلش می‌خواهد حرف بزند منتها تلاش می‌کردم که دیگران هم بتوانند حرف بزنند.

* برای این دولت افتخار نیست که رئیس جمهوری قبلی خودش را ممنوع‌الجلسه یا ممنوع‌الخطابه یا ممنوع‌التصویر بکند.

* پروژه مخالفین، عصبانی کردن دولت است و دکتر روحانی برجام داخلی را ادامه می‌دهد.