برخلاف تاکیدات بزرگان اصولگرایی بخشی از فراکسیون رهروان ولایت به دنبال ایجاد فراکسیونی جدید هستند.

احتمال انشعاب در فراکسیون اصولگرایان

مجتبی ذوالنور منتخب مردم قم در مجلس دهم گفت:

* تاکیدات بزرگان اصولگرایی بخشی از فراکسیون رهروان ولایت به دنبال ایجاد فراکسیونی جدید هستند.

*همان کسانی که در گذشته فراکسیون رهروان را داشتند این روزها سعی می کنند تحت عنوانی دیگر، فراکسیون جدیدی در مجلس دهم ایجاد کنند.

*ممکن است در درون اصولگرایان مجلس دهم چنین انشعابی رخ دهد.

*درمیان جریان های سیاسی مجلس، گروهی هستند که ما به اینها می گوییم گروه وحدت؛ یعنی سعی می کنند دو طرف را داشته باشند. اگر همایشی توسط اصلاح طلبان برگزار شود در آن شرکت می کنند و در مقابل هم سعی می کنند حتما در همایش اصولگرایان حضور پیدا کنند.