مجلس نمایندگان آمریکا، دولت را از خرید آب سنگین از ایران در آینده منع کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا، دولت را از خرید آب سنگین از ایران در آینده منع کرد.

دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته توافقی به ارزش هشت میلیون و ششصد هزار دلار را برای خرید سی و دو تن آب سنگین از ایران تکمیل کرد. این لایحه بر آن توافق تاثیری ندارد ولی مانع از خرید آب سنگین در سال آینده می شود.

با این حال، کاخ سفید قول داده است این ممنوعیت را وتو کند. بنابراین، این پیشنهاد ممکن است در زمان مذاکرات قانونگذاران در مجلس نمایندگان و سنا حذف شود.