درخواستی از سوی فراکسیون امید مبنی بر تشکیل این کمیته برای تفاهم پیرامون پست های هیات رئیسه مطرح شد.

حمیدرضا فولادگر منتخب مردم #اصفهان با تکذیب تشکیل کمیته تعامل میان دو #فراکسیون_امید و #فراگیر گفت: