محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با اظهار داشت:


در خصوص طرفداری از یک جناح سیاسی در انتخابات، هرکسی در کشور می‌تواند از این حرف‌ها بزند که ما نباید پاسخگوی دیگران باشیم بلکه باید مسؤول عمل خود باشیم. وقتی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید می‌کند یعنی انتخابات سالم برگزار شده است. این انتخابات در آرامش کامل و با کمترین مشکل امنیتی برگزار شد.

هر کجا هم که برخی محدودیت‌ها توسط برخی گروه‌های غیررسمی و خودسرشکل می گرفت، وزارت کشور از گروه‌های سیاسی رسمی پشتیبانی کرد.

کسانی هم امروز ادعا می‌کند که دولت از امکاناتش به نفع یک جریان استفاده کرده باید به ما اعلام کنند که چه فردی در چه اداره‌ای این اقدام را انجام داده است زیرا وقتی ادعاها مصداقی باشد ما حتما به آن رسیدگی می‌کنیم.

آقای #حدادعادل تاکنون مستندی از شکایت خود به دست ما نرسانده است ولی خبر ندارم که آیا اسناد و مدارکی هم به شورای نگهبان فرستاده است یا خیر.

در قانون نیامده است که کسی نمی‌تواند در مرحله اول در حوزه دیگری رای بدهد اما ما اگر از جابجایی سازمان یافته جمعیت مطلع می شدیم حتما جلوی آن را می‌گرفتیم که چند مورد هم اتفاق افتاده که ما تذکر داده و توصیه کردیم که این افراد بازگردند. ما تا جایی که متوجه شدیم جلوی این نوع جابجایی جمعیت را گرفتیم ولی احتمال دارد در جایی هم متوجه این جابجایی نشده باشیم.

اگر داستان #اصفهان پیش نمی آمد خیلی خوب بود . درروند برگزاری انتخابات وزیر کشور و رئیس جمهور همواره در جریان نحوه برگزاری انتخابات بودند. ما همیشه به وزیر پاسخگو بودیم و وی مدام من را احضار می کرد و از مسائل پیش آمده در انتخابات از من سوال می‌کرد البته وزیر دراجرای انتخابات دخالت نمی کرد.