همه باید تسلیم قانون باشیم و با اجرای قانون است که می توانیم از مشکلات کشور به خوبی عبور کنیم

مردم ما در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که همزمان بود با پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رشادت و رشد فکری و عقلی فوق العاده ای از خود نشان دادند،.

هیچ گروهی در هیچ مرحله ای انتخابات را تحریم نکردند و هیچ کسی از پیچ و خم های مربوط به مقررات انتخاباتی خسته نشد.

مردم در این انتخابات از جناح ها، احزاب و تشکل ها با نام های مشهور هم کمی پا را فراتر گذاشتند، لیست هایی از ترکیب جناح ها درست کردند و گویی مردم و نمایندگانی که خود را در معرض آرای مردم قرار داده بودند، این بار قبل از بحث احزاب و جناح ها به فکر همگرایی و همکاری بیشتر بین قوا برای حل مسایل کشور بودند.