ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی در جلسه مدیران قضایی و اداری استان تهران گفت:

* امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم؛ در واقع شاه را راضی کردیم، نخست‌وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید.

* ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده‌ها اینگونه نباشد و بتوانیم الزامات قانون آیین دادرسی جدید را انجام دهیم. این مساله با موافقت دولت در هیات وزیران تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.

*هرچند ما هر چقدر مصیبت می‌خوانیم دولت گریه نمی‌کند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضاً از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت مقام معظم رهبری است تامین کنیم.