همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی از تاریخ دهم لغایت دوازدهم آبان ماه همزمان با روز فرهنگ عمومی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های شهر تهران برگزار خواهد شد.

همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی از تاریخ دهم لغایت دوازدهم آبان ماه همزمان با روز فرهنگ عمومی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های شهر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، انتشار مقالات برتر در نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، ارائه ی مقالات منتخب در پانل های تخصصی، ارسال گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب برتر به نهادها و سازمان های سیاستگذار و حامی و معرفی آثار مذکور در نشریات علمی تخصصی، اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزشمند نقدی به برگزیدگان و اهدای نشان سرآمد سواد رسانه ای به فردی که بالاترین امتیاز را کسب کند از جمله امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی است.
بنابراین گزارش علاقه مندان از امروز می توانند به پورتال اینترنتی www.saramad.ir مراجعه و یا از طریق ارسال آثار به نشانی Mas.Info@Saramad.ir در همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی شرکت کنند.