اعتبارنامه همه نمایندگان مجلس دهم تصویب شد در حالی که حتی زنان اصلاح طلب به قاضی‌پور اعتراض نکردند

اعتبار نامه نمایندگان مجلس دهم بدون هیچ اعتراضی تصویب شد. این درحالی است که اصلاح طلبان نسبت به رفتار نمایندگانشان در مجلس درباره تایید اعتبار نادر قاضی پور معترض هستند.

بر اساس ماده 27 آئین نامه داخلی مجلس، هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آن‌ها عبارت‌اند از: 1- رسیدگی به اعتبارنامه‌ها. 2- تعیین اعضای کمیسیون تحقیق. 3- تعیین اعضای کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس. 4- بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت درکمیسیونهای تخصصی مجلس.

در جریان تبلیغات انتخاباتی بود که نادر قاضی پور سخنرانی را انجام داد که در آن حرفهایی زد که زنان مجلس نهم را نیز برآشفته کرد. کار تا آنجا پیش رفت که نمایندگان زن مجلس نهم قصد داشتند از وی شکایت کنند و مجمع زنان مجلس نهم این موضوع را پیگیری کرد.

قدرت الله علیخانی که نامش در یک خاطره از قاضی‌پور برده شده بود نیز به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد از وی شکایت خواهد کرد. اما اتفاقی نیفتاد.

بدنه رای اصلاح‌طلبان امیدوار بود که در ماجرای بررسی اعتبار نامه قاضی‌پور به اعتبار نامه وی اعتراض شود. اما با وجود آنکه اعتبار نامه قاضی پور در شعبه‌ای بررسی می شد که ریاستش با تابش (از اصلاح طلبان) بود، هیچ اعتراضی به اعتبار نامه او نشد.

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی،‌ منتخب مردم تهران در این باره گفته:‌ ما خانم‌ها متفق هستیم که درباره اعتبارنامه قاضی پور اقدام عملی انجام ندهیم،‌ به این دلیل که می‌خواهیم به آرای مردم ارومیه احترام بگذاریم. برای توهین به زنان باید به صورت دیگری پاسخگو باشد که درباره چگونگی آن در فراکسیون زنان تصمیم می‌گیریم.

این حرفها بدنه رای اصلاحات را دلزده کرد و اعتراضات مجازی به این موضوع بالا گرفت. آنها معتقدند بودند فراکسیون زنان مجلس نهم در مقابل اهانت به زنان شهامت بیشتری از خود نشان داده بود تا فراکسیون زنانی که زنانش اصلاح طلب هستند.