با این حساب، این ائتلاف بسیار شکننده است و گذر زمان نشان خواهد داد که این ائتلاف به انشقاق و اختلاف می‌انجامد.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس گفت:

* قطعاً تعداد اعضای فراکسیون امید بیش از فراکسیون رقیب است. با این وجود، اگر طیف خاکستری به هر سمتی حرکت کنند، اکثریت در مجلس مشخص خواهد شد.

* رای قاطع اصولگرایان همان ۷۰ الی ۸۰ رای است ولی تعدادی از نمایندگان بر حسب مورد، به یک‌سو گرایش پیدا می‌کنند.

* با این حساب، این ائتلاف بسیار شکننده است و گذر زمان نشان خواهد داد که این ائتلاف به انشقاق و اختلاف می‌انجامد.