آیت الله بطحایی گفت:

* مسئله اصلاحات و اصولگرایی و به دو جناح تقسیم‌کردن یا ناشی از ناآگاهی از معانی این واژه‌هاست یا خدای‌نکرده از باب غرض است. اگر نمی‌داند و ناآگاهانه حرف می‌زند، جای تأسف است که نادان چرا تقسیم‌بندی می‌کند، اگر دانسته تقسیم‌بندی می‌کند، تقسیم ظالمانه‌ای است.

* کدام اصولگرایی است که نمی‌خواهد اصلاحات کند، نمی‌خواهد ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها از بین برود. اگر برنامه اصولگرا، اصلاحات نباشد، افساد است.

* ما بین اصلاح و افساد واژه ثالثی نداریم. کسی که مصلح نباشد، یا بی‌تفاوت است یا مفسد.

* کدام اصلاحگری است که بر مبنای اصول حرکت نمی‌کند. این توهین و تهمت بزرگی برای کسانی است که می‌گویند برای اصلاحات قیام کنیم، اینکه بگوییم شما به اصول معتقد نیستید.

* به نظر من همان بنگاه‌های خبرپراکنی مخصوصا بی‌بی‌سی نابکار که همیشه شیطنت‌وار در این عرصه‌ها وارد می‌شود و از ساده‌لوحی بعضی‌ها هم سوءاستفاده می‌کند، انگ‌های بسیار خطرناکی را می‌زند.

* این تهمت ناروایی است. به نظر من اگر کسی بخواهد بگوید باید استغفار کند، برای اینکه این یک قذف است. ما قانونی داریم به نام قذف؛ یعنی نسبت ناروا دادن. حالا ما اگر آن را توسعه بدهیم، جزا هم دارد که جزای آن ٨٠ تازیانه است.

* کسی که می‌گوید من مسلمان و پیرو پیغمبر و حافظ این انقلاب هستم، چطور می‌توانیم انگ انگلیسی به او بزنیم. این خواسته آنها، غیرمستقیم است. به دهان بعضی از ساده‌لوح‌ها هم می‌اندازند که باعث شکاف و اختلاف می‌شود. ابن تهمت نارواست.