سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت:


خبرگان مورد حمایت لیست امید در تهران هیچ سنخیتی با اصلاحات نداشتند.
ریاست آقای لاریجانی در مجلس دهم نشان داد اکثریت قاطع از آن جریان اصلاحات نبوده و متعلق به اصولگرایان است.
تعداد کم روحانیون در مجلس دهم جایگاه روحانیون در این مجلس را افت داده و این مساله شایسته نظام نیست چرا که در آغاز کار مجلس بالای 50 درصد از افراد روحانی در آن حضور داشتند و مشکل ما در این زمینه عدم استقبال و پیشگامی روحانیون فاضل است.
لاریجانی از شخصت‌های برجسته اصولگرایی است اما معنایی ندارد که کلید به دست ایشان داده شود چرا که در جریان اصولگرایی شخصیت‌هایی مهمی مانند ایشان وجود دارد و این کلید باید برای جمع باشد.