در تمام دنیا زندانیان امنیتی یعنی مخالفان حکومت و خیلی بد است که حالا که آزاد شده با او عکس یادگاری گرفت.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت:

* برخی سیاسیون رفتار بدی دارند، کسی که ضد انقلابی رفتار کرده و به نظام اسلامی توهین کرده و همه دستاوردهای نظام را زیر سوال برده نباید رفت با وی عکس یادگاری گرفت این یعنی دهن‌کجی به حاکمیت.
* در تمام دنیا زندانیان امنیتی یعنی مخالفان حکومت و خیلی بد است که حالا که آزاد شده با او عکس یادگاری گرفت.