صادق زیباکلام می گوید:

* نامزد اصلی و اولیه اصلاح طلبان حسن روحانی است و اجماع برای دور دوم ریاست ایشان است.

* اگر اصولگرایان سردار سلیمانی یا احمدی نژاد را به میدان انتخابات بفرستند آن وقت انتخابات دو قطبی شدیدی پیدا خواهد کرد؛ و در آن زمان است که شاید اصلاح‌طلبان به فکر بازنگری بیافتند.

* اگر نامزد اصولگرایان افرادی مانند ولایتی، توکلی، قالیباف،جلیلی یا حداد و باهنر باشند ، در آن صورت آقای روحانی با دستان بسته هم می‌تواند به راحتی اصولگرایان را شکست دهد.

* اما اگر اصولگرایان به سراغ دو گزینه سلیمانی و احمدی‌نژاد بروند شرایط مقداری برای اصلاح طلبان تفاوت پیدا خواهد کرد.