اگر مقاومت، لطف و دعای خیر مردم و هدایت ها و دعای خیر رهبر معظم انقلاب نبود، برجام به انجام نمی رسید.

اگر مذاکرات و برجام نبود، ‌قرار بود به تحریم ها افزوده شود. در طول چندین سال گذشته تقریبا سال یا ماهی نبود که تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می شد.

حتی اگر روند تحریم های گذشته علیه فروش نفت ادامه می یافت،‌ امروز فروش نفت به کمتر از 200 هزار بشکه رسیده بود و در آینده نزدیک به صفر می رسید.

به برکت مقاومت مردم، ‌نه تنها این روند متوقف شد، بلکه تولید و صادرات نفت علیرغم بازار بد نفتی با تلاش دوستان در شرکت ملی و وزارت نفت به بالاتر از 2 میلیون بشکه رسیده و این خود دستاورد عظیمی است.