در جلسه عصر امروز (یکشنبه، ۳۰ خرداد) کمیسیون فرهنگی، انتخابات هیئت رئیسه برگزار و اعضای آن مشخص شدند.

در جلسه عصر امروز (یکشنبه، ۳۰ خرداد) کمیسیون فرهنگی، انتخابات هیئت رئیسه برگزار و اعضای آن مشخص شدند.

بر این اساس، نصرالله پژمان فر رئیس شد و احمد سالک و جمشید جعفرپور به ترتیب به‌عنوان نایب رییس اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین علی ابراهیمی و سیده فاطمه ذوالقدر نیز به‌عنوان منشیان کمیسیون فرهنگی، معرفی و احد آزادی‌خواه نیز در جایگاه سخنگوی کمیسیون فرهنگی #مجلس دهم شورای اسلامی قرار گرفت.