یک روزنامه حامی دولت نسبت به هزینه برخورد با مطبوعات منتقد دولت هشدار داد.

هفت صبح با اشاره به توقیف سایت جهان‌نیوز نوشت: صدور دستور توقف فعالیت سایت جهان‌نیوز، براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات، در روزهای اخیر، مورد توجه سیاسیون و رسانه‌ها قرار گرفته است. این توجه به دلیل چند نکته بوده است. نخست اینکه جهان‌نیوز، سایت مربوط به جریانی از اصولگرایان است.

جنبه مهم‌تر ماجرا مربوط به اصل صدور حکم توقیف است. دولت حسن روحانی، بارها تلاش کرده که نشان دهد در حوزه‌های مختلف از جمله تعامل با رسانه‌ها، متفاوت قبل عمل می‌کند اما چند بار توقیف نشریه نه دی در کنار توقیف یالثارات و حالا هم جهان‌نیوز نشان می‌دهد که دولت روحانی هم در حال بازی در همان زمینی است که دولت قبل در آن بازی کرده است.

ماجرای جهان‌نیوز البته از یک سوی دیگر هم قابل توجه و بلکه مایه نگرانی است و آن اینکه نکند توجه دولت یازدهم به مفاهیم کلانی مثل آزادی بیان و مطبوعات، بیش از اینکه مبتنی بر یک شناخت باشد بر پایه سودنگاری و عملگرایی باشد چرا که در این صورت می‌توانیم برخوردهایی از این دولت با رسانه‌های مخالف ببینیم که کمترین نسبتی با شعارها و حتی پایگاه معرفتی ادعا شده دولت ندارد.