ابوطالبی گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک فرصت تاریخی برای ایران است باید از این فرصت تازه نهایت بهره را برد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران، رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را زلزله‌ای بزرگ دانست. او گفته "ستاره‌های پرچم اتحادیه اروپا در حال فرو افتادن است".

به گزارش مثلث آنلاین، حمید ابوطالبی در چند توئیت نظر را اعلام می کرد نوشت که خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک فرصت تاریخی برای ایران است باید از این فرصت تازه نهایت بهره را برد.

او معتقد بود که اتحادیه اروپازمان درازی است که اعماد اروپا به خود را از دست داده است؛ این روند جدید سبب قدرت امنیت و رفاره بیشتر دیگران خواهد شد

به گفته او تحولات اقتصادی کشورهای جنوب اروپا، تروریسم و بحران مهاجرت نشان می داد که این اتحدیه در حال فروپاشی است. اما دومینوی سقوط با خروج انگلیس آغاز شد. او گفت که «پرچم اتحادیه اروپا درحال فروافتادن است»

از سوی دیگر دونالد ترامپ، نامزد تقریبا محرز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، در واکنش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت:" این اقدامی بزرگ بود که مردم بریتانیا کشورشان را پس گرفته اند."

همچنین به دنبال رای به جدایی بریتانیا از اروپا، رهبر سابق حزب ملی‌گرای اسکاتلند گفت احتمال دارد این حزب بار دیگر خواستار برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا شود. خبر فورى: بریتانیا راى به خروج از اتحادیه اروپا داد.

بعد از رای مردم انگلیس ارزش پوند نسبت به دلار به سطحی سقوط کرده که از سال ۱۹۸۵ بی سابقه است