هدف عده‌ای از طرح عبور اصلاح طلبان از روحانی در سال ۹۶ انگارها کمک به انسجام‌بخشی جریانات مختلف اصول‌گرایی‌است.

سیدحسن رسولی عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان گفت:

* تاکنون هیچ گونه بحث کارشناسی و تحلیلی در خصوص کاندید شدن دکتر عارف در انتخابات 96 در جمع اصلاح طلبان صورت نگرفته است و طرح این موضوع بیشتر شایعه است و تا جایی که بنده مطلع هستم این امر صحت ندارد.

* حدس می زنم غرض عده‌ای از طرح عبور اصلاح طلبان از روحانی در سال ۹۶ انگارها کمک به انسجام‌بخشی جریانات مختلف اصول‌گرایی‌است که ظرف 3 سال‌گذشته از حداقل همکاری برخوردار نبودند و طرح این گونه مسائل بی اساس قطعا با شکاف نظری و عملی که بین مجموعه های اصول گرا در شرایط فعلی وجود دارد، مرتبط است.

* بنده پیش‌بینی می‌کنم با توجه به سوژه پردازی مناسبی که در بحث فیش‌های حقوقی بالا صورت گرفته است، ستاد رقابتی رقیب دولت طی 10 الی 11 ماه آینده پروژه‌های متعدد و مختلف دیگری را از این جنس در عرصه افکار عمومی طراحی و به مرحله اجرا در می آورد بنابر این اصلاح طلبان از مسئولان کلیدی، وزرا و آقایان استاندار انتظار دارند که با توجه به ضرورت صیانت، افزایش سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد مردم به دولت از یکسو به گونه ای رفتار کنند که دولت برآمده از رای قاطبه ملت، از قبل این گونه مسائل لطمه نبیند و از سوی دیگر دولت با یک برخورد فعال، پرهیز از رویکردهای انفعالی و با ابتکار عملی که بایستی به دست گیرد به مدیریت صحیح رسانه ای و افکار عمومی کشور بپردازد.

*کمپین انتشار فیش‌های حقوقی کار صحیحی نیست آن چه که در شرایط کنونی بیش از ضربه دیدن دولت روحانی در هفته های اخیر اتفاق افتاده، روند رو به افزایش بی‌اعتمادی مردم به کلیت نظام است و لذا انتشار فیش‌های حقوقی به خصوص در رده‌هایی که در مقایسه با افراد سوژه مورد نظر، جایگاه تعیین کننده ای ندارند کار سنجیده و کار آمدی به حساب نمی آید.