سیداحمد خاتمی خبر داده است که در مساله سن و معیار علمی حوزوی تغییرات صورت می گیرد

احمد خاتمی خبر از تغییر آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان داد و گفت: «نخستین اقدام مجلس خبرگان باید سامان دادن آیین نامه انتخابات باشد، حقیقت این است که این آیین نامه نیاز به اصلاح دارد همان طور که آیین نامه مجلس شورای اسلامی در طول سالیان بارها تغییر کرده است.»

به گزارش مثلث آنلاین در انتخابات اخیر برخی از افراد نسبت به رد صلاحیت‌هایی در این مجلس اعتراض داشتند که موضوع به مساله امتحان و تعیین سطوح عالی حوزوی بر می گشت.

سیداحمد خاتمی در این باره گفته: «باید یک معیار علمی حوزوی در سطوح عالی برای ورود به مجلس خبرگان تعیین شود تا اشکالی در این حوزه پیش نیاید، در همین انتخابات گذشته عده ای قصد داشتند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند اما چون دارای مدرک کارشناسی نبودند به جای آن در ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند.»

او همچنین با توجه به فوت برخی از اعضای حتی بعد از ورود به این مجلس معتقد است در مساله سن افراد شرکت کننده نیز باید تغییراتی صورت بگیرد. سیداحمد خاتمی می گوید: «مساله بعدی سن افراد شرکت کننده است که نیاز به اصلاح دارد.»