جناب صفدر‌حسینی ذخیره نظام نیستند بلکه اکنون تبدیل به ذخیره بحق منتقدان دولت برای شب انتخابات شده‌اند!

علی گنجی ؛ هفته نامه مثلث : سخنان اخیر سخنگوی دولت درباره صفدر‌حسینی سوالات متعددی را پدید آورده است. سخنانی که در مراسم تودیع یک مدیر مستعفی بیان شده؛ فردی که به دلیل انتشار فیش‌حقوقی نجومی‌اش جنجال‌های فراوانی در سطح جامعه و دولت ایجاد کرد. باید از نوبخت پرسید که بیان این سخنان از جانب ایشان به پشتوانه و با عنوان سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور بوده یا اینکه باید آن را به حساب یک اظهارنظر شخصی و بر پایه رفاقت شخصی ایشان با صفدر‌حسینی بگذاریم. بهتر است هر دوی این گزینه‌ها را بررسی کنیم.اگر آقای نوبخت این اظهارات را به پشتوانه سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور بودنش بیان کرده به چند سوال پاسخ دهد: 1- اگر ایشان ذخیره نظام بوده‌اند و البته امانتداری بزرگ علت موافقت با استعفای او چه بوده است. به بیان دیگر چرا دولت و شخص رئیس‌جمهور حاضر شده چنین فرد ارزشمند و معتمدی را از دست بدهد. 2- آیا شخص رئیس‌جمهور هم مانند سخنگوی خود در مورد صفدر‌حسینی فکر می‌کند. اگر او هم چنین تصوری دارد پس این جمله در بیانیه آقای رئیس‌جمهور به چه دلیل استفاده شده است: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» به بیان دیگر آیا خدای ناکرده میان آقای رئیس‌جمهور و برخی افراد عقد اخوتی بسته شده که حتی در صورت تخلفاتی این چنینی تشبیهاتی آنچنانی که در سخنان آقای نوبخت می‌توان یافت در مورد افراد به کار برده شود؟ 3- آیا آقای نوبخت و شخص رئیس‌جمهور خودشان در دولت قبل از منتقدان رفتارهای این چنینی رئیس دولت وقت نبودند؟ آیا یادشان رفته در ماجرای پرونده آقای رحیمی ‌و دیگر چهره‌های دولت قبل چگونه به دولت خرده می‌گرفتند که چرا خط قرمز را کابینه قرار داده‌اند؟
اما اگر فرض کنیم آقای نوبخت این حرف را رفاقتی و بدون پشتوانه حقوقی خود بیان کرده باید پرسید ایشان چگونه در سخنانی شخصی و آن‌هم در شرایطی که مساله کاملا روشن و واضح است به ناحق چنین نسبتی را نه فقط به آقای صفدر‌حسینی که به نظام داده‌اند که مردم بگویند اگر ذخیره نظام و امانتداران آن این افرادند پس وای به حال...!؟ ساده بگوییم به نظر می‌رسد جناب صفدر‌حسینی ذخیره نظام نیستند بلکه اکنون تبدیل به ذخیره بحق منتقدان دولت برای شب انتخابات شده‌اند! ما شما را به انصاف و ادب و شجاعت می‌شناسیم؛ لطفا سخنان خود را اصلاح کنید